สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว โทร,โทรสาร 054777088

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ขอเชิญร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ว