สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว โทร,โทรสาร 054777088

 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว เรื่อง ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

คำสั่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ที่ 2/2566  เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว ขอเชิญร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากการประชวรและมีพลานามัยสมบูรณ์โดยเร็ว