เอกสาร


 • images (7).jpg
  EB1 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง อ่านเพิ่มเติม ลงนาม เพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม 2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม 3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต...

 • images (7).jpg
  EB6 1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอ่านเพิ่มเติม 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารอ่านเพิ่มเติม 3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯอ่านเพ...

 • images (7).jpg
  EB11 EB12 EB13 EB14 EB15 EB16 EB17

 • images (7).jpg
  EB18 EB19 EB20 EB21 EB22 EB23 EB24