- ข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองแคว

   

วันที่27 ธค.64 / รพ.สต.บ้านถ้ำฯ มีตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR รอบ 2 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยโควิด ประมาณ 400 คน  ณ รพ.สต.บ้านถ้ำเวียงแก  อ่านเพิ่มเติม